SINDS 1879

In 1879 plaatste Johan Meijers de volgende advertentie in de Tielsche Courant: ‘Met deze heb ik de eer mijn geachte begunstigers te berigten, dat ik mij heb gevestigd met een Petten-Affaire en hoop door eene prompte bediening en vooral door concurreerende prijzen mij bij mijne begunstigers waardig te maken.’

De winkel werd gestart in de Kerkstraat maar door een sterk groeiende klantenkring was het al gauw noodzakelijk te verhuizen naar een pand op de hoek Groenmarkt-Weerstraat. Zijn zoon Hendrikus Joseph Meijers nam het bedrijf van zijn vader over in 1897. In 1906 ging het zo goed met de zaken dat er verhuisd werd naar een groter pand op de van de Groenmarkt-Voorstad. Johannes Hendrikus Anthonius (Joh) Meijers nam de zaak over van zijn vader in 1933.

Op 24 februari 1945 werd het pand door een brandbom volledig verwoest. Op de hoek van de Waterstraat-Kerkstraat kon een tijdelijke winkel worden ingericht. In oktober 1955 kon het nieuwe pand worden geopend. In 1977 kwam Joh Meijers te overlijden. Samen met zijn moeder zette Jos – als vierde generatie Meijers – de zaak voort. Jos Meijers kon in 1989 de zaak van zijn familie overnemen. Hij wist zich in de jaren ‘waardig te maken bij zijn begunstigers door ene prompte bediening’. Wat zijn overgrootvader al in 1879 beloofde, gaat nog steeds op; kennis van zaken en een perfecte service staan bij Jos Meijers centraal.